Omschrijving Groepsles

HIIT staat voor High Intensity Interval Training. Het trainingsprincipe van HIIT is dat je door middel van intervals in een korte tijdsduur een intensieve inspanning levert. Met een HIIT training wissel je intensieve oefeningen af met minder intensieve oefeningen of rust. HIIT training is vooral een effectieve trainingsvorm. Push your limits!

* Het groepslesrooster is in alle vestigingen hetzelfde m.u.v. Heemskerk en Zaandam (Ds. M. L. Kingweg).